Stránce přiřaďte konkrétní vlastnosti (název, perex), zvolte, jaké údaje chcete viditelné na výpise stránek a upravte další parametry, které podpoří například optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Po uložení vytvořené stránky se otevře frontendová, vizuální, editace stránky, tam potom na stránku vložíte konkrétní obsah.

Základní informace | Umístění a publikace | Pokročilé nastavení

Nacházíte-li se na seznamu stránek (více informací o výpisu v nápovědě Stránky), kliknutím na tlačítko Nová stránka spustíte tvorbu nové stránky. Zde se orientujete podle menu v horní liště. V prvním kroku vyplňujete základní informace o stránce.

Základní informace

Nastavíte zde název a další parametry, včetně toho, jak bude daný příspěvek vypadat v seznamu stránek viditelném na vašem e-shopu.

Název
Název je povinné pole, a pokud jej nevyplníte, systém stránku nebude moci uložit do databáze. Titulek by měl dostatečně informovat o obsahu a zároveň přilákat pozornost. Zvolte proto dostatečně výstižný a poutavý název sdíleného textu.
Název

Perex
Zaškrtnutím kolonky vyplnit perex se otevře další textové pole, do kterého můžete napsat stručný popisek k stránce/textu o délce 160 znaků.
Jde o krátkou anotaci, která bude viditelná na výpisu stránek pod nadpisem u titulku (názvu stránky) a sdělí zákazníkovi, čeho se daný text týká. Pokud pole nevyplníte, na výpisu stránek se jednotlivé budou zobrazovat pouze s názvem stránky.
Perex

Obrázek
Zaškrtnutím kolonky Přidat obrázek na výpis otevřete další možnost úpravy stránky, a to možnost přiřazení obrázku na výpis stránek. Tento obrázek se bude zobrazovat v náhledu stránky na výpisu, neznamená to, že ho vkládáte na samotnou stránku.
Vámi vybraný obrázek vložíte přetažením obrázku do prohlížeče do označeného pole nebo klasickým nahráním po kliknutí na Nahrát z počítače.
Obrázek nahrajte v doporučeném rozměru, jinak se zdeformuje.
Nahrávání obrázku

Umístění a publikace

Zde můžete přiřadit stránku do hlavní navigace nebo do vytvořené skupiny stránek v navigaci a spravovat publikační parametry (např. datum publikace).

Umístění v navigaci
Do textového pole napište název kategorie hlavní navigace (O nás, Hlavní menu,…) a našeptávání vypíše nabídku odpovídajících kategorií. Pokud nějakou v seznamu nevidíte, zřejmě není správně nastavena. V tom případě se obraťte na sekci Obsah -> Navigace. Jak se zorientovat v sekci Navigace si přečtěte v nápovědě Navigace.
Navigace slouží jako menu (hlavní a patičkové), přiřadíte-li tedy stránku do jedné z těchto sekcí navigace, zobrazí se její název v liště konkrétního menu a může tak fungovat jako rozcestník.
Umístění navigaceUmístění v navigaci

Zařazení do skupiny

Zaškrtnutím kolonky Zařadit stránku do skupiny stránek rozbalíte další textové pole, kam pomocí našeptávání napíšete názvy vámi vytvořených skupin. Stránka může být součástí několika skupin, kliknutím na symbol popelnice jednotlivé skupiny odeberete.
Novou skupinu stránek založíte je v sekci Obsah -> Stránky po přepnutí na Zobrazit skupiny stránek. Skupiny stránek slouží k vkládání podstránek na konkrétní stránku (aniž byste museli zakládat speciální okno v navigaci). Více ke skupinám stránek se dočtete v nápovědě Skupiny stránek.

FAQ Proč nevidím stránku ze skupiny stránek v navigaci?

Příklad: Pokud založíte stránku blog, vytvořte skupinu blogové příspěvky. Do této skupiny přiřadíte konkrétní stránky (v tomto případě články) a do stránky blog pak na frontendu jednoduše přesunete celou skupinu. Kdykoli přiřadíte články do skupiny blogové příspěvky, automaticky se generují na blogu. Více k frontendovým úpravám v nápovědě OBSAH: Frontend – Editace stránky.

Datum publikace
Výchozí nastavení data je shodné s aktuálním datem. Kliknutím na datum nebo ikonku kalendáře si vyberete požadované datum. Pokud chcete datovat zpětně, vyberte si dřívější datum, chcete li příspěvek naplánovat, zvolte datum nadcházejících dní.
Chcete-li, aby bylo datum publikace viditelné i pro zákazníky, zaškrtněte kolonku Zobrazit datum publikace na webu.
Datum publikace je vhodné zveřejnit například u stránek s aktualitami, kde je podstatné, kdy byla daná aktualita publikována. Zobrazuje se pak na výpisu stránek u jejich náhledu a na samotné stránce pod nadpisem.
Datum publikace

Pokročilé nastavení

Rozkliknutím nadpisu Pokročilé nastavení (obr: pokrocile_nastaveni) přejdete k dalším funkcím. Pokročilé nastavení umožňuje spravovat meta tagy nebo adresu URL konkrétní stránky.

Meta tagy
Meta tagy jsou určené primárně pro internetové vyhledávače, jsou součástí hlavičky HTML dokumentu a běžní uživatelé je tak na stránce neuvidí. Jsou ale zásadní pro SEO a pomohou vaší stránce k větší čtenosti.

MetaTitle
Tento meta tag definuje název stránky při vyhledávání. Zákazníci tak při prohlížení výsledků hledání uvidí, co vyhledaný příspěvek obsahuje a proč je pro ně právě nalezený text relevantní. U každé stránky by měl být meta title unikátní. Držte se kratšího názvu (do 60 znaků), v opačném případě by se u některých vyhledávačů nezobrazil celý.

MetaKeywords
Zde vypište všechna relevantní klíčová slova související se stránkou. Slova oddělte čárkami, za čárky můžete (a nemusíte) vkládat mezery. Klíčová slova pomohou vaší stránce ke zvýšení návštěvnosti, protože bude lépe dohledatelná.
Tento meta tag by měl být stejně jako ostatní u každé stránky unikátní.

MetaDescriptions
Tento meta tag upřesňuje, jaké informace se na stránce nacházejí, a pomáhá tak lepšímu umístění ve vyhledávání.
Snažte se napsat unikátní popisek do 160 znaků, u některých vyhledavačů by se delší text nezobrazil celý.

Adresa URL
Zaškrtnutím kolonky Vyplnit vlastní URL adresu stránky rozbalíte textové pole pro nastavení specifické URL adresy stránky. Kořenem adresy je adresa vašeho e-shopu, za lomítko doplníte vhodné pokračování, dostatečně výmluvné pro obsah konkrétní stránky.
Pokud se rozhodnete pole nevyplnit, adresa se automaticky přizpůsobí názvu stránky a hlavní navigaci, do které je stránka přiřazena.
Vlastní URL adresa

URL a přesměrování
Pokud měníte URL adresu e-shopu, měli byste původní URL přesměrovat na novou adresu. V případě, že původní adresu nepřesměrujete a zákazník ji zadá tak, jak ji zná nebo ji má uloženou v záložkách, objeví se mu chybová stránka. Adresu přesměrujete v sekci Nastavení -> URL a přesměrování.