Fakturu vytvoříte v sekci Objednávky → Faktury kliknutím na tlačítko vystavit_fakturu. K vystavení faktury můžete přejít také přímo z konkrétní objednávky.

Objednávka

Abyste mohli vystavit fakturu, musíte nejdřív specifikovat, jaké objednávky se týká. Hned v horní části obrazovky vidíte pole pro číslo objednávky.

cislo_objednavky

Pokud si nepamatujete číslo objednávky, klikněte na možnosti Vybrat ze seznamu a otevřete přehled všech objednávek na vašem e-shopu.

vyber_objednavky

Seznam můžete třídit podle stavu objednávky výběrem požadovaného stavu z nabídky a stisknutím tlačítka filtrovat. Výběr konkrétní objednávky potvrdíte tlačítkem vybrat.

Náhled faktury

Před sebou vidíte náhled toho, jak bude faktura vypadat. Kliknutím na tlačítko upravitu jednotlivých polí se přepnete na nastavení dané sekce, kde můžete změnit její údaje.

 

 

nahled_faktury

Logo společnosti

V horní části faktury se zobrazuje logo vašeho e-shopu či společnosti. Upravuje se v sekci Nastavení → Základní nastavení → Základní údaje o webu, stačí kliknout na tlačítko upravit a přepnete se do nastavení.

faktura_logo

Číslo faktury

V pravé horní části vidíte číslo faktury, které se automaticky tvoří dle vámi nastavené možnosti číslování. Číslování můžete upravit v sekci Nastavení → Fakturace.

cislo_faktury

Dodavatel

V tomto bloku jsou vypsané vaše fakturační údaje. Každá faktura je automaticky vyplní podle sekce Nastavení → Základní nastavení → Fakturační a obchodní údaje, kam jste své fakturační údaje při prvotním nastavení e-shopu vyplnili. Můžete je přepsat kliknutím na tlačítko upravit, které vás přepne do nastavení.
Fakturační údaje

Odběratel

Jakmile vyberete objednávku, nahrají se do faktury do pole Odběratel údaje zákazníka, který objednávku vytvořil.

odberatel

Platební údaje

V tomto bloku vidíte způsob platby, který si zvolil zákazník v procesu objednávky. Z vysouvací nabídky můžete vybrat jiný způsob platby. Zvolením bankovního převodu jako způsobu platby vidíte v bloku také číslo účtu a variabilní symbol. Pro změnu těchto údajů se tlačítkem upravit přepněte do sekce Nastavení → Základní nastavení → Fakturační a obchodní údaje.

platebni_udaje

Datum vystavení a splatnosti

U faktury je třeba povinně vyplnit datum jejího vystavení a splatnosti. Datum vystavení se běžně datuje automaticky na datum, kdy fakturu vytváříte, a splatnost na 14 dní poté, toto lze ale změnit v sekci Nastavení → Fakturace. Kliknutím na ikonku kalendar rozbalíte kalendář, kde vyberete požadované datum.

splatnost_vystaveniKliknutím na upravit se přepnete do sekce Nastavení → Fakturace, kde můžete upravit standardní dobu splatnosti. Tak se vám při každém dalším založení nové faktury datum automaticky přizpůsobí.

Co to je datum zdanitelného plnění?
Dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. jde o den, kdy plátce DPH musí přiznat DPH na výstupu. A plátce, který plnění přijímá, musí v toto datum uplatnit odpočet daně.

 

Položky a cena

Ve spodní části vidíte všechny účtované položky, které se vztahují k objednávce, kterou jste k faktuře přiřadili, včetně celkové ceny s DPH a bez DPH.

polozky_cena

Autor faktury

V patičce vidíte jméno administrátora, který fakturu vystavil. Kliknutím na upravit přejdete profilu administrátora (a pokud fakturu zakládáte vy, tak do vašeho profilu), kde můžete upravit jakékoli údaje. Na faktuře je ale vidět pouze jméno a příjmení. Jak na úpravu profilů se dočtete v článku Nápověda: Administrátoři.

Razítko a podpis

K faktuře můžete připojit také automatický elektronický nebo neskenovaný podpis a razítko. Kliknutím na upravit přejdete do sekce Nastavení → Fakturace, kam jako obrázkový soubor jednoduše podpis s razítkem nahrajete. Při každém dalším vytvoření faktury se bude automaticky podpis přidávat do patičky.

Uložení a stažení faktury

Tlačítkem ulozit_pdf fakturu zapracujete do systému a v PDF formátu stáhnete do svého počítače. Vystavená faktura se uloží do seznamu faktur, který najdete v sekci Objednávky → Faktury.