Čím pestřejší je vaše zboží, tím pestřejší bude i tato sekce. Zakládejte varianty vašeho zboží a libovolně je pojmenujte nebo k nim nahrajte konkrétní ikonky.

Varianty produktu pak tvoří také filtry pro vyhledávání na stránce e-shopu. V konkrétní kategorii klikne zákazník na tlačítko detailní filtr a rozbalí se mu nabídka variant, pomocí které může dál ve zboží vyhledávat.
Detailní filtrTlačítko Detailní filtr
Varianty filtrůNabídka variant filtrů

Přepínat můžete mezi zobrazením jednotlivých variant a seznamem sestav variant.
Varianty filtrůPřepínání mezi zobrazením jednotlivých variant a seznamem sestav variant

Varianty

Jednotlivé varianty v seznamu můžete dále rozkliknout a zobrazit prvky těchto variant. Stačí kliknout na modré tlačítko se symbolem plusu. Minusovým tlačítkem zase variantu zabalíte.
Pro vyhledání konkrétní varianty podle kategorie můžete použít speciální filtr. Klikněte na jeho ikonku a procházejte nabídkou mezi názvy kategorií.
filtrFiltr variant podle kategorie

Na pravé straně seznamu vidíte počet prvků u jednotlivých variant. Varianty můžete procházet také klasickým vyhledáváním, kliknete-li na ikonku lupy.
Kliknutím na tlačítko Nová varianta Tlačítko Nová varianta vstoupíte do editoru vámi nastavených druhů a selekcí.

Nová varianta

Základní informace
Název varianty se zobrazí při editaci nahraného produktu a snadno ji tak přiřadíte ke konkrétnímu zboží. Varianty můžete přiřazovat k jednotlivým kategoriím.
Varianty - kategoriePřiřazování variant ke kategoriím

Založit nový prvek
Kliknutím na tlačítko Založit nový prvek Tlačítko Založit nový prvek přidáte libovolné množství konkrétních provedení založené varianty. Například k variantě barva nastavíte prvky jednotlivých barevných provedení (červená, zelená, …) a vyberete si, zda chcete jako náhled obrázek nebo barvu.
Prvky - náhled možností

Obrázek nahrajete z počítače nebo vyberete z databáze. Vzorek barvy si nastavíte na systémové škále barev.
Škála barevŠkála barev

Pokud chcete přidat další prvky, otevřete je kliknutím na tlačítko Přidat další.
Přidat dalšíTlačítko Přidat další

FAQ Co se stane, když k variantě nepřiřadím konkrétní obrázek?

Zobrazení náhledu variant v kategoriích

Toto nastavení umožňuje zobrazit jednotlivé prvky varianty u náhledu zboží v konkrétní variantě. Kategorii si vyberete z nabízeného stromu, po rozkliknutí nabídky zvolíte konkrétní variantu.
Výběr variantyVýběr varianty

Přiřadíte-li variantu k hlavní kategorii na vrcholu stromu, systém automaticky přiřadí nastavení ke všem podléhajícím kategoriím. Nastavení jednotlivých kategorií ale můžete potom jakkoli změnit, například místo varianty Barva přiřadit variantu Materiál nebo náhled variant úplně odebrat.
Hlavní variantyNastavení kategorií

Na výpisu produktů v kategorii na e-shopu potom nastavení vypadá následovně:
Nastavení produktu

Když zákazník najede myší na jednotlivé náhledy variant, obrázek produktu mění svou barvu.
Varianta produktu

Sestavy variant

Sestavy variant fungují jako jakési šablony pro vaše produkty velmi zjednodušují práci se zbožím. Abyste nemuseli ke každému produktu přiřazovat tu samou sadu variant, které jste nastavovali u zboží předchozího, vytvoříte si sestavu, která bude nést konkrétní varianty. Tu pak jen přiřadíte k požadovanému produktu při jeho editaci nebo zakládání (více informací v článku Zakládáme nový produkt).

Kliknutím na názvy jednotlivých sestav si prohlédnete její detail. V seznamu můžete vyhledávat pomocí ikonky lupy, vepsáním názvu sestavy do textového pole.

Chytrým tlačítkem +Nová sestava variant otevřete editor nové sestavy.

Nová sestava variant

Základní informace
Pod názvem konkrétní sestavu přiřazujete ke zboží, proto volte výstižný a přehledný název, který bude charakterizovat zastoupené zboží.

Sestava variant
Toto nastavení se svými funkce podobá klasickému přiřazování variant na detailu produktu (více v článku Zakládáme nový produkt). Z vysouvací nabídky s nápisem Zvolte typ vyberete vámi vytvořenou variantu (např. velikost). Tímto se vám otevře možnost vybrat z vedlejší nabídky konkrétní prvek (např. velikost L).

Pokud ke konkrétní variantě existuje jiná varianta (například když vybranou velikost nabízíte v konkrétní barvě), kliknutím na nápis Přidat další variantu pro kombinaci a na novém řádku zobrazíte novou nabídku variant.

Modrým tlačítkem +Přidat do tabulky vložíte variantu nebo kombinaci dvou variant do sestavy. Po vložení nové varianty jednoduše upravíte údaje ve vysouvacích nabídkách a znovu je takto nastavené přidáte do tabulky modrým tlačítkem.

Varianty se po přidání zobrazí v tabulce níže. V ní upravíte následující data konkrétních variant. Pole vyplňovat nemusíte – čím konkrétnější totiž u dané sestavy budete, na tím méně zboží ji budete moci aplikovat jako šablonu.

Parametry varianty produktu
Kód EAN slouží pro spárování se zbožovými vyhledavači. Do sestavy si můžete pro lepší přehled vypsat například jen první trojčíslí aplikovatelné pro více produktů, zbytek čísla pak dopsat až na detailu konkrétního produktu. Stejně tak můžete prefix vypsat i u ID (identifikačního čísla produktu).

Konkrétní variantu lze také použít jako filtr. Zaškrtnutím kolonky u této volby vytvoříte speciální množinu, kterou zákazník uvidí na e-shopu po rozkliknutí tlačítka Detailní filtr. Variantu si zvolí jako filtr svého vyhledávání.
filtrPoužítí varianty jako filtr
filtrTlačítko Detailní filtr
filtrNásledná možnost zvolit variantu jako filtr

Pozor! Abyste mohli použít variantu v sestavě jako filtr, musí být vámi nastavená sestava přiřazená ke konkrétní kategorii.

Množství a dostupnost
Dostupnost zboží nastavíte v sekci Nastavení -> Nastavení e-shopu ->Záruka, dostupnost zboží a jednotky. Z vysouvací nabídky pak vyberete stav (např. skladem) konkrétní sestavy produktů.

Cena s DPH

Pokud nevyplníte cenu, automaticky se u produktů spadajícím pod tuto sestavu bude počítat jejich výchozí cena. Zaškrtnutím políčka Bez slevy zrušíte u přiřazených produktů jakoukoli přiřazenou slevu.