Sekce Stránky vám umožňuje vkládat na e-shop ať už obsahové stránky (články) nebo rozcestníky (novinky, o nás). V této sekci stránku založíte, přiřadíte jí konkrétní vlastnosti a upravíte zobrazení na výpisu nebo v navigaci.

Přepínat zde můžete mezi zobrazením Seznamu stránek nebo Skupin stránek. Pro detailnější nápovědu k sekci Stránky navštivte stránku Stránky. Více informací ke Skupinám stránek nejdete na stránce Skupiny stránek.
ZobrazeníPřepínání mezi zobrazením

Chytrým tlačítkem +Nová stránka přidáte založíte novou stránku. Přepnete-li se do zobrazení Skupin stránek, chytré tlačítko se změní na +Nová skupina stránek . Více o založení nové stránky najdete na stránce Zakládáme novou stránku.

Kliknutím na tlačítko Zobrazit můj web přejdete na titulní stránku e-shopu.
Chcete-li ale na konkrétní stránku vložit určitý obsah, najděte si ji jednoduše v administraci, klikněte na ni a dostanete se do frontendového zobrazení stránky, kam můžete dále vkládat text, fotografie, videa a další. Více o frontendové úpravě stránek najdete na stránce OBSAH: Frontendové zobrazení stránek.