V sekci “Skupiny zákazníků” je možné spravovat skupiny zákazníků. Zde můžete některým skupinám (např. VIP zákazníkům) přiřadit slevy na nákupy. Sleva pak automaticky platí na všechny produkty. Můžete si tak odstupňovat slevu například pro Vaše B2B zákazníky. Vaše skupina tak může vypadat následně:

  • zákazník – bez slevy

  • velkoodběratel – 5%

  • VIP odběratel – 10%

V této skupině rovněž editujete skupiny příjemců newsletteru ze sekce Marketing.

Co je to B2B?

B2B pochází z anglického “Business to business” a označuje komunikaci probíhající mezi dvěma obchodními společnostmi, které nejsou koncovými zákazníky. V našem případě je jednou z účastnících se stran Vaše společnost a druhou například hromadný odběratel zakázek, který je pak ještě nadále prodává dalším, již koncovým, zákazníkům.