V seznamu obrázků se pod sebe řadí všechny obrázky nahrané do systému, a to chronologicky podle data posledních úprav. Datum úpravy vidíte v pravém sloupci. Ve sloupci galerie můžete sledovat, pod jakou galerii obrázek spadá. Pokud obrázek není zařazen ve speciální galerii, místo na řádku je prázdné.

V seznamu obrázků můžete rychle vyhledávat pomocí ikonky lupy . Rozbalí se textové pole, kam vepíšete název hledaného obrázku a potvrdíte příkaz kliknutím na šipku na modrou šipku.

Filtrování podle galerie
Kliknutím na ikonku filtru můžete v seznamu obrázků vyhledávat podle konkrétní galerie. Otevře se vám nabídka existujících galerií a zaškrtnutím konkrétní galerie systém nahraje pouze obrázky jí podřazené.
Nabídka existujících galerií

Nový obrázek
Stisknutím tlačítka nahrajete jednotlivé obrázky do systému.

Obrázky
Kliknutím na Vybrat soubor nahrajete obrázky ze svého počítače. Ty nezapomeňte dostatečně výmluvně pojmenovat, abyste je později snadno v systému našli.
Nahrávání obrázků

Galerie
Přiřazovat obrázky do galerií můžete i obráceně, a to tak, že k nahranému obrázku přiřadíte existující galerii pomocí tlačítka . Pokud chcete přiřazenou galerii odstranit, stačí kliknout na symbol popelnice a galerie se od obrázku odepne, nesmaže se však ze systému.
Přiřazení galerie
Odebrání galerie