Stránky v navigaci přesouvejte pomocí funkce drag & drop. Chcete-li stránku vložit jako podřazenou jiné stránce, přetáhněte ji na název konkrétní stránky, pozadí u názvu stránky nezmodrá. Chcete-li stránku zařadit na stejnou úroveň již zařazených stránek, přetáhněte je mezi položky a pusťte, až se vám objeví oranžová lišta mezi stránkami.

Sekce navigace slouží k umístění vytvořených článků do jednotlivých bloků hlavních menu (hlavní a patičkové menu) stránky. Přesouvat můžete i celé skupiny stránek a zveřejňovat je nebo naopak skrývat spínačem aktivní/neaktivní.

Navigace funguje na principu drag & drop. Klikněte na stránku, podržte jej a tažením přesuňte do požadovaného menu. Přesouvat můžete také v rámci jednotlivých bloků a skupin stránek.

Chcete-li stránku vložit jako podřazenou jiné stránce, přetáhněte ji na název konkrétní stránky, dokud pozadí u názvu stránky nezmodrá. Chcete-li stránku zařadit na stejnou úroveň již zařazených stránek, přetáhněte je mezi položky a pusťte, až se vám objeví oranžová lišta mezi stránkami.
Vložení stránky jako podřazenou k jiné
Zařazení stránky na stejnou úroveň již zařazených stránek

Jakmile přesunete nějakou stránku, systém se vás zeptá, zda chcete změnit také URL adresu přesouvané stránky.
url_zmena

URL adresa by měla být co nejlogičtější, aby byla stránka snadno dohledatelná. Chcete-li si nastavit, aby se URL adresa měnila při každém přesunu podle umístění, aktivujte si u ní v detailu možnost Automaticky generovat URL dle názvu.

Chcete-li některé stránky odstranit z navigace, označte jejich kolonky a chytré tlačítko vám nabídne možnost Smazat – Smazat. Stránky se nevymažou z databáze úplně, pouze přerušíte jejich zařazení v navigaci a stále budou existovat v sekci Obsah -> Stránky.

FAQ Proč nemohu smazat stránku obchodní podmínky nebo titulní stránku?

Provedete-li jakoukoli změnu, musíte ji zapracovat do systému kliknutím na chytré tlačítko Uložit. Na tomto tlačítku najdete také šipku. Klikněte na ni a zobrazí se vám možnost Vrátit změny. Vrátíte tak zpět poslední neuložené přesuny.
Tlačítko uložit – možnost Vrátit změny

Stránky si kromě přesouvání v navigaci můžete také prohlédnout, stačí kliknout na jejich název. Výjimkou je pouze stránka Obchodní podmínky, která vás přesměruje do části administrace Nastavení -> Nastavení e-shopu -> Obchodní podmínky, kde je můžete upravovat.

Na e-shopu najdete dva hlavní navigační bloky. K jednotlivým blokům přiřazujete skupiny stránek nebo jednotlivé stránky.
Navigační boky

Hlavní menu

Hlavní menu je hlavní navigační lišta, kterou najdete v horní i spodní části e-shopu. Dole na stránce je hlavní menu duplikované a to proto, aby se zákazník nemusel vracet zpět nahoru přes stovku rozbalených produktů a do hlavního menu se dostal snáz a rychleji.
Hlavní menu
Poznámka: Pokud máte k hlavnímu menu přiřazené produktové kategorie (nápovědu k produktovým kategoriím najdete na http://help.shopero.cz/kategorie/), horní hlavní menu se zamkne a stránky do něj vložené se zobrazí pouze ve spodním hlavním menu.

FAQ Jak přiřadím kategorie jako položky hlavního menu?

Patičkové menu

Patičkové menu se nachází ve spodní části e-shopu. Jde o tenkou šedou lištu, která slouží pro umístění stránek, které většinou obsahují například stránky s informacemi o společnosti nebo kontakt.
Hlavní menu (nahoře) a patičkové menu (dole)

Stránky k přiřazení

V pravé části stránky vidíte seznam vytvořených stránek a skupin stránek. Pomocí textového pole s lupou rychleji vyhledáte požadovanou stránku nebo skupinu.
Vyhledávání