Exportováním položek převedete z e-shopu požadované položky a jejich vlastnosti do jednoho souboru ve formátech  .cvs, .xml (Excel) nebo .json. V uloženém souboru pak můžete přepsat vyexportovaná data.
Funkce importu vám poslouží například v případě, že převádíte data ze starého e-shopu nebo také ve chvíli, kdy chcete hromadně provést nějaké změny. Nemusíte nic jednotlivě nahrávat, systém si data přebere sám a položky pomocí importu nahraje i s přiřazenými vlastnostmi.

Import produktů

Rozkliknutím chytrého tlačítka v sekci Produkty → Seznam produktů zvolte možnost Importovat.

produkty_importovatPoté kliknutím na tlačítko vybrat_soubor nahrajte vhodná data. Z nabízených akcí pak vyberte postup, který chcete realizovat, a specifikujte jazykovou mutaci:

produkty_importovat_okno

FAQ Při importu se mi podařilo přepsat původní produkty. Můžu tuto akci vrátit zpět?

Export produktů

Potřebujete-li hromadně upravit ceny nebo informace o skladovosti u vybraných produktů, jednoduše vyexportujte požadované produkty a upravte je ve vytvořeném souboru.

V sekci Seznam produktů klikněte na exportovat označené (po označení položek) nebo na exportovat vše a otevře se vám okno s možnostmi exportu.
produkty_exportovat_oznacene

Ponecháte-li zaškrtnutou kolonku Vybrat všechny parametry, otevře se vám soubor se všemi údaji. Pokud si chcete zvolit jen některé údaje, odznačte kolonku a vyberte si z nabízených údajů. Vyberete si zde i formát a jazykovou mutaci.

Zaškrtnutá kolonka Vybrat všechny parametry

Zaškrtnutá kolonka Vybrat všechny parametry

Při odznačené kolonce Vybrat všechny parametry můžete vybírat jednotlivé údaje

Při odznačené kolonce Vybrat všechny parametry můžete vybírat jednotlivé údaje

V souboru zvoleného formátu se vám vyexportují následující data, přesně v tomto pořadí:

ID (pořadové číslo mezi exportovanými produkty),
key (identifikační číslo produktu),
title (název produktu),
priceVAT (cena s DPH),
manufacturerTitle (výrobce),
categories (kategorie),
EAN (kód EAN),
deliveryTime (informace o skladovosti) a
variantName (název varianty).

Pokud při exportu ponecháte varianty, zobrazí se vám produkt v několika řádcích, každý představuje jednu variantu.