Exportováním položek převedete z e-shopu požadované položky a jejich vlastnosti do jednoho souboru ve formátech  .cvs, .xml (Excel) nebo .json. V uloženém souboru pak můžete přepsat vyexportovaná data.
Funkce importu vám poslouží například v případě, že převádíte data ze starého e-shopu nebo také ve chvíli, kdy chcete hromadně provést nějaké změny. Nemusíte nic jednotlivě nahrávat, systém si data přebere sám a položky pomocí importu nahraje i s přiřazenými vlastnostmi.

Import produktů

Rozkliknutím chytrého tlačítka v sekci Produkty → Seznam produktů zvolte možnost Importovat.

produkty_importovatPoté kliknutím na tlačítko vybrat_soubor nahrajte vhodná data. Z nabízených akcí pak vyberte postup, který chcete realizovat, a specifikujte jazykovou mutaci:

produkty_importovat_okno

FAQ Při importu se mi podařilo přepsat původní produkty. Můžu tuto akci vrátit zpět?

Jednorázový import produktů lze provést několika způsoby. Jedním z nich je import pomocí exportní tabulky, kterou když vyplníte podle pravidel, která si zmíníme později a uložíte ve formátu .csv, můžete tak jednoduše naplnit svůj e-shop během chvilky.

Předlohu exportní tabulky si můžete stáhnout zde. Nyní se podívejme na to, co by mělo být v jednotlivých sloupcích.

ID

ID je jedinečné číslo v rámci e-shopu. Každý produkt musí mít jiné číslo. ID není zobrazováno na Vašem e-shopu, jeho funkce je pouze orientační.

key

Key je označení produktu (číselné, písemné nebo kombinace), podle kterého jej identifikujete vy. Pokud chcete e-shop spárovat s nějakým systémem (skladovým, účetním atp.), sloupec key Vám pomůže zajistit správné fungování. Nastavte stejné označení produktů, tak jak jej máte označený v systému, který chcete s e-shopem spárovat.

title

Krátký a výstižný popisek produktu. Jak napsat chytlavý popisek produktu? Čtěte zde. http://blog.shopero.cz/2017/03/10-kroku-k-trefnemu-produktovemu-popisku/

shortDescription

Krátký popis produktu (120 znaků), který se zobrazí v perexu na výpisu všech produktů. Díky němu přiblížíte produkt zákazníkovi a můžete vylepšit umístění v internetovém vyhledávači. Nemá smysl v .csv souboru text formátovat, protože při importu se formátování ruší.

description

Plný popis produktu. Naformátovat text můžete už v exportní tabulce pomocí HTML. Pokud tagy nepoužijete, text se vloží jako jeden odstavec.

EAN

EAN kod produktu, užitečný hlavně pokud inzerujete zboží i na zbozi.cz a heuréce.

categories

Kategorie, do které patří daný produkt. Je možné vytvořit několika stupňovou strukturu kategorií (podkategorie). V takovém případě musí formát vypadat následovně.
Hlavní kategorie; Hlavní kategorie>Podkategorie

Lze přidat více stupňů, vždy podle stejného vzorce. Třístupňová by vypadala takto
Hlavní kategorie; Hlavní kategorie>Podkategorie; Hlavní kategorie>Podkategorie>podpodkategorie

manufacturerTitle

Název výrobce produktu.

manufacturerID

Číselné označení výrobce. Tento údaj slouží pro vás, pokud chcete identifikovat výrobce jinak než podle názvu opět kvůli propojení s dalšími systémy.

priceVat

Cena s DPH. Pokud máte cenu s desetinnými místy, místo čárky použijte tečku.

VAT

Výše DPH. Nepište do buňky procento, pouze číslo.

imageURL

Odkaz na obrázek produktu. Přiložte odkaz na obrázek v co nejlepší kvalitě. Zákazník produkt neuvidí na vlastní oči, proto je kvalita obrázku velmi důležitá.

deliveryTime

Tato položka označuje dostupnost produktu. Můžete si nastavit vlastní, pro inspiraci uvádíme nejčastěji používané stavy – Skladem, Skladem do druhého dne, Na dotaz/objednání, Není skladem.

metaTitle

Sem zkopírujte obsah buňky “title”.

Na pořadí jednotlivých sloupců nezáleží, důležité je přesně dodržet jejich názvy. Není nutné ani všechny sloupce vyplňovat. Nutné je vyplnit ID, název a cenu. Pro lepší přehlednost a působení e-shopu doporučujeme produkty rozřadit do kategorií, přiložit obrázky a co nejlépe popsat daný produkt. Pamatujte, že zákazníci produkt uvidí na vlastní oči až jim je doručen, je proto vhodné jim co nejlépe produkty přiblížit a toho dosáhnete právě popisem a obrázkem.

Velice důležité je dodržet následující pravidlo. Pokud máte v názvu/krátkém popisku/popisu čárku, buď ji nahraďte tečkou nebo středníkem a nebo dejte celý název/krátký popisek/popis do uvozovek. Tedy například pokud se produkt jmenuje iPhone 6S, 16 GB, bílá, do buňky v tabulce uveďte jeho název: “iPhone 6S, 16 GB, bílá“.

Danou tabulku po vyplnění uložte ve formátu .csv. Jako oddělovač vyberte čárku, a jako kódovani vyberte Unicode (UTF-8).

Export produktů

Potřebujete-li hromadně upravit ceny nebo informace o skladovosti u vybraných produktů, jednoduše vyexportujte požadované produkty a upravte je ve vytvořeném souboru.

V sekci Seznam produktů klikněte na exportovat označené (po označení položek) nebo na exportovat vše a otevře se vám okno s možnostmi exportu.
produkty_exportovat_oznacene

Ponecháte-li zaškrtnutou kolonku Vybrat všechny parametry, otevře se vám soubor se všemi údaji. Pokud si chcete zvolit jen některé údaje, odznačte kolonku a vyberte si z nabízených údajů. Vyberete si zde i formát a jazykovou mutaci.

Zaškrtnutá kolonka Vybrat všechny parametry

Zaškrtnutá kolonka Vybrat všechny parametry

Při odznačené kolonce Vybrat všechny parametry můžete vybírat jednotlivé údaje

Při odznačené kolonce Vybrat všechny parametry můžete vybírat jednotlivé údaje

V souboru zvoleného formátu se vám vyexportují následující data, přesně v tomto pořadí:

ID (pořadové číslo mezi exportovanými produkty),
key (identifikační číslo produktu),
title (název produktu),
priceVAT (cena s DPH),
manufacturerTitle (výrobce),
categories (kategorie),
EAN (kód EAN),
deliveryTime (informace o skladovosti) a
variantName (název varianty).

Pokud při exportu ponecháte varianty, zobrazí se vám produkt v několika řádcích, každý představuje jednu variantu.