Jde o soubor několika pravidelně měnících se obrázků (slidů) v jednom rámečku, které tvoří tzv. slideshow, neboli prezentaci. Na e-shopu je to velmi dominantní prvek a zobrazuje se v horní části stránky. Jednotlivé slidy mohou být proklikávatelné na další obsah.