Konkrétní stránka slideru, může mít podobu obrázku nebo samostatného textu. Jednotlivé slidy mohou odkazovat na konkrétní stránky a zákazník se přes ně proklikne na další obsah,.