Co je to stránka produktu?

Stránka produktu je detailní stránkou produktu přímo na e-shopu (na frontendu) a obsahuje podrobné informace o produktu (cenu, fotografie, nastavené varianty, tlačítko k nákupu). Tuto stránku zákazník navštíví, když si prohlíží zboží.

Co to je detail produktu?

Detail produktu je stránka produktu v administraci, která obsahuje veškeré možnosti nastavení vybraného produktu. Detail produktu otevřete kliknutím na název zvoleného produktu v sekci Produkty –> Seznam produktů.

Co je to homepage a kde ji hledat?

Homepage je úvodní nebo titulní strana webových stránek. Homepage je to první, co zákazníci vidí, když zadají adresu vašeho e-shopu.

Co to je backend a kde ho hledat?

Pojem označující tu část webu, která slouží k administraci. Nastavuje se v něm vše, co se posléze zobrazí na frontendu, a bude tak viditelné zákazníkům.

Co to je frontend a kde ho hledat?

Pojem označující tu část webu, která je viditelná jeho návštěvníkům. Opakem frontendu je backend neboli ta část webu, která slouží k jeho administraci a nastavení.

Co je to slide?

Konkrétní stránka slideru, může mít podobu obrázku nebo samostatného textu. Jednotlivé slidy mohou odkazovat na konkrétní stránky a zákazník se přes ně proklikne na další obsah,.

Co je to slider?

Jde o soubor několika pravidelně měnících se obrázků (slidů) v jednom rámečku, které tvoří tzv. slideshow, neboli prezentaci. Na e-shopu je to velmi dominantní prvek a zobrazuje se v horní části stránky. Jednotlivé slidy mohou být proklikávatelné na další obsah.

K čemu slouží embed kód?

Jde o blok HTML kódu, který je zakotven ve zdroji stránky a vytváří video objekt na stránce. Embed kód se kopíruje ze stránky, která video poskytuje, např. Youtube nebo Vimeo.

Co to jsou meta tagy a jak fungují?

Meta tagy jsou prvky v dokumentech HTML nebo XHTML. Poskytují strukturovaná metadata o webové stránce. Je vhodné je vypisovat kvůli SEO optimalizaci, protože mohou pomoci vašemu e-shopu k lepší pozici ve vyhledávání.

K čemu slouží interní klíč?

Produktové ID umožňuje lépe se orientovat ve zboží v případě, že má některé zboží podobný název. Slouží hlavně párování produktů s vaším účetním nebo skladovým systémem.

Co znamená zkratka ISBN?

International Standard Book Number, tedy mezinárodní standardní číslo knihy, je číselný kód identifikující jedinečné knižní vydání.

Co je to EAN?

Číslo registrovaného čárového kódu zboží, které slouží hlavně pro spojení produktu se zbožovým vyhledavačem.

K čemu slouží XML Feed?

XML feed pomáhá vyexportovat data vašeho e-shopu pro zbožové vyhledavače (Heureka, Zboží.cz). Obsahuje veškeré důležité informace o zboží (varianty, dostupnost) a zařídí, že je váš obchod lépe dohledatelný. Seznamy XML Feedů můžete upravovat v sekci Nastavení → Zbožové vyhledavače → Seznam XML Feedů

Co to je perex produktu a kde se nachází?

Jde o stručný popisek, text o 160 znacích, viditelný u produktu v seznamu zboží v kategorii na e-shopu. Krátce by měl vyjádřit to nejdůležitější o nabízené položce.

Co to jsou zbožové vyhledávače?

Specializované webové portály, které se zaměřují na srovnávání cen a parametrů hledaného zboží. Tyto stránky srovnávají produkty několika e-shopů, které jsou s vyhledávačem zboží propojené. Na českém trhu známe např. weby Heuréka.cz a Zboží.cz.

Co jsou to bannery?

Jsou to zpravidla obdélníkové obrázky, které fungují jako reklamy na internetové stránce. Za bannery mohou být označovány také úvodní obrázky konkrétních kategorií nebo produktů.

Co je to call to action?

Pojem call to action znamená výzvu k akci užívanou v textu pro vybídnutí zákazníka k nějakému kroku. Většinou je to slovo, věta nebo spojení, ve kterých se užívá rozkazovacího způsobu, např.: Otevřete! / Vstupte! / Pořiďte! / Objednejte!

Jak poznat, že se soubor nahrává správně?

Po přetažení nebo manuálním nahrání obrázku či dokumentu se po chvilce zobrazí průběh nahrávání souboru, jakési načítání, po jehož doběhnutí se obrázek či soubor zařadí do databáze.

Co je víc, nastavená váha produktu, nebo štítek TOP?

Připnutý štítek TOP je nadřazený nad váhu produktu. Ale pokud tímto štítkem označíte více zboží, systém se orientuje i podle váhy. Např. pokud jako TOP označíte produkt s váhou o hodnotě 5 a druhý o hodnotě 10, přednost má produkt s větší váhou.

K čemu slouží export produktů?

Export produktů dokáže vygenerovat zboží a veškeré jeho vlastnosti a nastavení do externího souboru. Soubor můžete dál upravovat a importovat zpět do administrace pro zapracování hromadných změn.

K čemu slouží import produktů?

Importu produktů umožňuje na e-shop nahrávat zboží z původního internetového obchodu pomocí přenosu dat. Import slouží také k úpravám stávajícího zboží. Funguje to tak, že exportujete soubor s parametry zboží provedete změny a soubor zpět importujete. Změny se zapracují a přepíšou se původní data produktů.

Co jsou to jazykové mutace a proč jsou na e-shopu nezbytné?

Jde o cizojazyčnou variantu vašeho webu. Mutace si můžete nastavovat u každého prvku na e-shopu zvlášť, můžete tak například aktivovat anglickou jazykovou mutaci u názvu či popisku produktu. Má-li se e-shop prezentovat zahraničnímu trhu, jsou jazykové mutace nutností, aby byly veškeré texty srozumitelné pro všechny zákazníky.

V čem je chytré tlačítko tak chytré?

Chytré tlačítko automaticky mění svou funkci nebo ukazuje specifickou nabídku akcí podle toho, kde se nacházíte a jakou akci potřebujete provést. Když označíte konkrétní položky v nějakém seznamu, chytré tlačítko vám nabídne možnosti s nimi spojené.

Bez označení produktů

Po označení

Rozkliknutí bez označení produktů

Rozkliknutí po označení produktů

Co umí funkce Drag & Drop?

Pokud se někde objeví tento pojem, znamená to jediné: chytit -> přetáhnout -> pustit. Přesouvání souborů nebo obrázků je díky této funkci podstatně jednodušší a rychlejší. S funkcí Drag & Drop se setkáte například při nahrávání obrázků a dokumentů nebo při přesouvání kategorií a položek v navigaci.

rukasipka

Ikonka prstu značí možnost nahrání souboru z počítače přetažením.
Ikonka šipek symbolizuje možnost přesouvání pořadí souborů tažením.