Exportováním položek převedete z e-shopu požadované položky a jejich vlastnosti do jednoho souboru ve formátech  .cvs, .xml (Excel) nebo .json. V uloženém souboru pak můžete přepsat vyexportovaná data.
Chcete-li ze systému vyexportovat konkrétní informace o zákaznících, kteří se zaregistrovali do vašeho e-shopu, v sekci Marketing → Zákazníci klikněte na tlačítko zakaznici_exportovat.

Pokud chcete exportovat data jen o konkrétních zákanzících, označte, rozklikněte chytré tlačítko a zobrazíte možnost Exportovat označené.

zakaznici_exportovat_oznacene

Otevře se vám nové okno, kde můžete vybrat konkrétní data o zákaznících, která chcete do souboru vyexportovat. Zvolte formát souboru, klikněte na exportovat_data a pak stačí jen soubor uložit do vašeho počítače.

zakaznici_export_data