V horní části stránky vidíte lištu se základními údaji o objednávce (její číslo a datum přijetí) spolu s možnostmi nastavení.

Lišta se základními údaje o objednávce

Lišta se základními údaje o objednávce

Jakékoli změny v objednávce zapracujete kliknutím na tlačítko ulozit_zmeny Toto tlačítko po rozkliknutí nabízí i další možnosti:

Možnosti tlačítka

Možnosti tlačítka

Možnost Uložit a zavřít zapracuje změny a vrátí vás zpátky do seznamu objednávek. Kliknutím na Vystavit fakturu se přepnete do režimu vytváření faktury k této konkrétní objednávce. Možnost Tisk (PDF) otevře nové okno s kompletním shrnutím objednávky v PDF formátu. Jak vytvořit fakturu se dočtete v článku Vystavení faktury.

Přepínání objednávek

Aniž byste se vraceli zpátky do seznamu objednávek, můžete se mezi objednávkami přepínat pomocí rozcestníkůpredchozi_dalsi. Pokud si seznam objednávek vyfiltrujete například podle stavu objednávky, přepínají se vám detaily objednávek podle tohoto filtrování. Více informací k seznamu objednávek najdete v článku Objednávky.

Historie objednávky

Chcete-li vidět historii změn zobrazené objednávky, klikněte na ikonku objednavka_historie_tlacitko. Zobrazí se vám okno všech změn, kde vidíte data, typy změn a e-maily administrátorů, kteří změny provedli.

Historie objednávek

Historie objednávek

Doprava a platba

V tomto bloku vidíte ve vysouvacích nabídkách možnosti nastavení dopravy a platby. Pokud objednávku netvoříte vy, ale vytvořila se po dokončení objednávky zákazníkem, konkrétní možnosti dopravy a platby jsou již přednastavené.  V případě založení nové objednávky tyto možnosti vyberte sami.

Možnosti nastavení dopravy a platby

Možnosti nastavení dopravy a platby

Stav objednávky

Stavy objednávek je důležité měnit. Některé stavy se aktualizují automaticky, například ty o stavu platby díky napojení na platební systém, jiné musíte změnit manuálně výběrem stavu z vysouvací nabídky. Aby zákazníkovi přišlo upozornění o změně stavu objednávky, musíte si tuto možnost aktivovat kliknutím na objednavka_zmena_upozorneni.

Stavy objednávek se spravují v sekci Objednávky → Stavy objednávek, kde je lze přejmenovat a aktivovat či deaktivovat. Také zde můžete upravovat znění e-mailových zpráv, které se zákazníkovi se změnou stavu objednávky odesílají. Více se dočtete v článku Nápověda: Stavy objednávek.

Stornování objednávky

Chcete-li stornovat objednávku, jednoduše vyberte v nabídce možnost Stornované.
Jakmile objednávku uložíte, systém se vás zeptá, zda chcete vrátit objednané zboží zpět do databáze a zvýšit zpět počet kusů skladem u konkrétních produktů.

detail_storno

Toto okno se ukáže v případě, že máte aktivovaný odečet množství zboží v rámci objednávek v sekci Nastaveni > Nastaveni e-shopu > Záruka, dostupnost zboží a jednotky.

 

Přidat balík

Položky objednávek můžete přímo v objednávce zapracovat do balíků.Kliknutím na tlačítko objednavka_pridat_balik zobrazíte nabídku, která vám automaticky vygeneruje číslo balíku.

objednavka_pridat_balik_nabidka

Pak jen stačí napsat váhu konkrétního zboží v balíku. Potřebujete-li v rámci jedné objednávky vytvořit vícero balíků, kliknutím na možnost pridat_dalsi_balik přidáte další. Symbolem objednavka_balik_odstranit balík odeberete.

Tip: Odbavování balíků šikovně řeší externí systém Balíkobot. Službu si můžete aktivovat v sekci Nastavení → Externí systémy → Balíkobot. Chcete-li se dozvědět, jak odbavování balíků pomocí systému Balíkobot funguje, přečtěte si článek Balíkobot.

Doručovací adresa

V případě, že se objednávka zapsala do systému po objednání zboží zákazníkem, vidíte v tomto bloku data, která zadal při registraci, jako adresu, telefonní číslo pro doručení nebo případně kontaktní osobu objednávky. Veškeré údaje je možné v případě potřeby upravit. V pravém bloku jsou vypsané fakturační údaje.

Údaje zákazníka

Údaje zákazníka

Chcete-li, aby zákazník obdržel upozornění, kdykoli změníte stav objednávky, zaškrtněte možnost objednavka_zmena_upozorneni. Znění upozornění můžete upravit v detailech jednotlivých stavů v sekci Objednávky → Stavy objednávek. Tipy, jak na to, nejdete v článku Nápověda: Stavy Objednávek.

Kliknutím na profil_zakaznika otevřete detail zákazníka, který se objednávkou zapsat do vašeho systému.

Chcete-li upravit nebo odebrat zákazníka, klikněte na tlačítko objednavka_udaje_upravit a jednotlivá pole se změní tak, abyste je mohli přepsat. Pro odebrání zákazníka klikněte na odebrat_zakaznika.

Nápovědu k profilům zákazníků si přečtěte v článku Nápověda: Detail zákazníka. Seznam všech zákazníků najdete v sekci Objednávky → Zákazníci. Jak s ní pracovat se dočtete v článku Nápověda: Zákazníci.

Tip: Tlačítkem zkopirovat_adresu_dorucovacich_udaju se automaticky přepíše adresu z faktury do pole v doručovacích údajích.

Fakturace

Pokud jste ještě k objednávce nepřiložili fakturu, kliknutím na možnost Vystavit fakturu se přepnete do tvorby nové faktury. Více informací hledejte v článku Nápověda: Vystavení faktury.

Vystavit fakturu

Vystavit fakturu

Objednané zboží

U konkrétní objednávky samozřejmě vidíte i objednané zboží. Konkrétní produkty z objednávky vymažete kliknutím na ikonku popelnice. Můžete zde upravovat počty kusů i evidenční čísla zboží.

objednane_zboziKliknutím na tlačítko pridat_dalsi_produkt můžete dodat další zboží do objednávky. Níže pak vidíte rozepsané ceny včetně i bez DPH i cenu celkovou, která je součtem ceny za produkty a ceny za dopravu a platbu. Dopravné i cenu za platbu můžete v případě potřeby přepsat.

Níže pak vidíte rozepsané ceny včetně i bez DPH i cenu celkovou, která je součtem ceny za produkty a ceny za dopravu a platbu. Dopravné i cenu za platbu můžete v případě potřeby přepsat.

objednavka_cena

Objednávku můžete zlevnit, stačí rozkliknout nabídku pod celkovou cenou a vybrat možnost Sleva v měně s daní. Objeví se nové pole, kam napíšete částku, kterou chcete z celkové ceny odečíst a sleva se ihned projeví.

objednavka_sleva

Cena bez slevy

objednavka_sleva_odecteno

Cena po odečtení slevy

Poznámky a zprávy

Pokud přiložil zákazník k objednávce zvláštní poznámku, vidíte ve spodní části obrazovky její znění.

Zvláštní poznámka

Zvláštní poznámka

Zaškrtnete-li možnost poslat_zpravu_zakaznikovi, otevře se vám další textové pole, kam můžete vepsat svoji reakci. Jakmile objednávku uložíte, odešle se zákazníkovi vaše odpověď automaticky e-mailem.
Chcete-li si k objednávce připsat interní poznámku, zaškrtněte možnost interni_poznamka. Tento text uvidíte pouze vy jako administrátor, nikdy se nedostane k zákazníkovi.